Haagse Schaakbond

Home
Clubs
Agenda
Contact
Senioren
HSB
Competitie
Wedstrijden
Online
Jeugd
Algemeen
Wedstrijden
Grand Prix
NK12
Schaakles
Nieuws (senioren)
Vacatures
Geschreven door HSB-bestuur   
01-12-2020
Met het oog op de nabije toekomst is de HSB op zoek naar nieuwe bestuursleden en leden van de jeugdcommissie. Onderstaande functies willen wij zo spoefig mogelijk invullen. Bent u geïnteresseetd of kent u iemand die geschikt is, laat het ons weten via een e-mailadres dat bij de vacature staat.


Voorzitter
De HSB is per direct op zoek naar een voorzitter die de huidige ad interim voorzitter kan aflossen.

De HSB hoopt in een nieuwe voorzitter een nieuw boegbeeld voor de HSB te vinden. Een voorzitter met enige ervaring in het leiden van vergaderingen is een goede pré. Verder zijn goede sociale vaardigheden en een goede band met de HSB-verenigingen een must.

De nieuwe voorzitter komt terecht in een team waar nog wat sturing aan toegevoegd kan worden. Alle bestuursleden zijn goed op de hoogte van hun takenpakket en zitten al enkele jaren. De nieuwe voorzitter dient sturing te geven aan het bestuur, maar ook de belangen van de HSB te behartigen bij de KNSB-vergaderingen in samenwerking met de bondsraad-afgevaardigde, gekozen door de leden. Verder wordt van een voorzitter verwacht dat hij of zij de leden- en bestuursvergaderingen zal leiden.

De functie is op vrijwillige basis en kent een onkostenvergoeding.

Mocht u interesse of vragen hebben, kunt u contact opnemen met de (ad interim) voorzitter of de secretaris.Penningmeester
De HSB is per direct op zoek naar een penningmeester die de huidige ad interim penningmeester wil aflossen. De huidige penningmeester zorgt voor een vloeiende overdracht van taken en activiteiten.

Voor elke kandidaat is het een grote pré, geen must, als hij of zij ervaring heeft met boekhoudingsprogramma’s, komt van een financiële achtergrond en een hechte band heeft met het schaken, bij voorkeur met het schaken in de HSB.

Na de opstartperiode betreft het een klus van een tiental uren per kwartaal. Daaronder valt het administratief bijhouden van alle inkomsten en uitgaven, het opstellen van een winst-en-verliesrekening, balans en begroting, het uitsturen van contributienota's naar de HSB-verenigingen, het betalen van de KNSB-afdracht, het bijwonen van ongeveer 8 vergaderingen per jaar en het maken van een jaarverslag voor de leden.
De functie is op vrijwillige basis en kent een onkostenvergoeding.

Mocht u interesse of vragen hebben, kunt u contact opnemen met de (ad interim) voorzitter, de penningmeester of de secretaris.Jeugdcommissielid Schoolschaken
De HSB is per direct op zoek naar een functionaris voor zaken omtrent het schaken op scholen en activiteiten georganiseerd voor scholen.

De functionaris zal contact zoeken met andere schoolschaakcoördinatoren in de HSB-regio en contact zoeken met scholen om ze te enthousiasmeren voor schaken op school. Deze scholen mogen daarna gekoppeld worden aan trainers uit het KNSB-trainersbestand. Verder mag de nieuwe functionaris zich bezighouden met HSB-toernooien, georganiseerd voor basisschoolleerlingen. Om deze reden is het een grote pré als de kandidaat al goede ervaringen heeft met basisscholen en een trainersdiploma heeft behaald van de KNSB.

De nieuwe functionaris kan deelnemen aan de vergaderingen van de HSB-jeugdcommissie en een sollicitatie doen bij de KNSB voor schoolschaakcoördinator Den Haag.

De benodigde tijd is afhankelijk van de eigen invulling van de functie en de activiteit in het benaderen van scholen. Daarbuiten wordt verwacht dat de functionaris enkele keren per jaar aanwezig is op schoolschaaktoernooien en promotie maakt voor en meedenkt over deze toernooien.
De functie is op vrijwillige basis en kent een onkostenvergoeding. Voor eventuele gegeven trainingen op scholen kan een vergoeding gevraagd worden van de scholen ten behoeve van de trainer (dit kan ook de functionaris zelf zijn). Ook bij de KNSB is een beloningssysteem, mocht de functionaris ook schoolschaakcoördinator van Den Haag worden.

Mocht u interesse of vragen hebben, kunt u contact opnemen met de jeugdleider of de secretaris.Jeugdcommissielid Toernooi-organisatie
De HSB is per direct op zoek naar een commissielid voor de HSB-jeugdcommissie die zich kan bezig houden met de organisatie van de HSB-jeugdtoernooien.

Het nieuwe commissielid zal in overleg met de HSB-jeugdleider en met een gegeven budget de organisatie van toernooien voor rekening nemen of daarin andere commissieleden en verenigingen ondersteunen.

Per toernooi kan het commissielid rekenen op een voorbereidingstijd van een half tot maximaal drie uur, afhankelijk van het toernooi, de rol in de organisatie en de ervaring van het commissielid. Verder is aanwezigheid op de toernooien een belangrijke toegevoegde waarde. Het betreft een handvol toernooien onder auspiciën van de HSB en meerdere toernooien van HSB-verenigingen waar ondersteuning geboden kan worden op verzoek van desbetreffende HSB-vereniging.

Het nieuwe commissielid zal in een goed op elkaar ingespeelde commissie komen waar vergaderingen kort en bondig gehouden worden. De ontmoetingen binnen de commissie zijn verder vaak informeel een-op-een bij toernooien. Het is daarom van grote toegevoegde waarde als een nieuw commissielid regelmatig aanwezig is binnen het HSB-jeugdcircuit.

De functie is op vrijwillige basis en kent een onkostenvergoeding.

Mocht u interesse of vragen hebben, kunt u contact opnemen met de jeugdleider of de secretaris van de jeugdcommissie.

Artikel aangelegd op: 01-12-2020
 
© 2021 Haagse Schaakbond
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.