Haagse Schaakbond

Home
Clubs
Agenda
Contact
Senioren
HSB
Competitie
Wedstrijden
Online
Jeugd
Algemeen
Wedstrijden
Grand Prix
NK12
Schaakles
Rapidcyclus
Algemeen
Pomar - 7 dec.
HSV - 22 februari
HO - 14 maart
DD - 2 mei
SHTV - 13 juni
Archief
PK Veteranen
Algemeen
Deelnemers
Uitslagen en stand
Reglement
OPK 2020
Algemeen
Uitslagen
Deelnemers
Reglement
Nieuws
Actieplan 2006 - 2010, deel 1
Geschreven door Koert ter Veen   
17-10-2005
HSB-forum
Eind november spreekt de Algemene Ledenvergadering over het door het bestuur opgestelde actieplan 2006-2010. Geef op het forum uw commentaar.

INLEIDING

Al enige jaren daalt het ledental van de KNSB en de HSB behoorlijk fors. Om dit tij te keren zijn extra inspanningen nodig, van het HSB-bestuur, de verenigingen en de leden. In dit document worden een aandachtgebieden beschreven die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het ombuigen van de dalende trend. Het Actieplan 2006-2010 is geen statische notitie, maar zal van jaar tot jaar worden besproken, geëvalueerd en zonodig aangepast.

DOELSTELLING

Het HSB-bestuur wil het aantal leden van medio 2005, 1573, verhogen tot 1900 in 2010, een aantal dat in de jaren negentig van de vorige eeuw werd behaald. Wat bij een analyse van de terugloop van leden vooral opvalt is het groot aantal mutaties: sinds 1 januari 1990; vanaf die tijd tot 1 januari 2005 hebben 2824 schakers zich afgemeld. Het loont, zo lijkt het, om de beweegredenen van de vertrekkers te achterhalen. Het Bondsbureau verricht hiertoe een nader onderzoek, waarvan de resultaten begin 2006 bekend gemaakt worden. Dit laatste laat overigens onverlet dat elke club van de HSB een regelmatige belronde zelf kan entameren.

DE IDEALE CLUB

Het is voor het HSB-bestuur niet goed te doen om de ideale club te beschrijven, omdat elke vereniging zijn eigen sfeer en aantrekkingskracht heeft. Het enige wat het kan doen is te wijzen op informatie die her en der beschikbaar is. De KENNISBANK van de KNSB (te vinden onder servicepunten) geeft een prima overzicht van publicaties die samenhangen met het organisatorisch wel en wee van een schaakclub: Ledenwerving en behoud, opvang nieuwe leden, kader werven, competitievormen, trainingen zijn enkele voorbeelden uit een lange reeks.

Artikel aangelegd op: 16-10-2005
 
© 2020 Haagse Schaakbond
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.