Haagse Schaakbond

Home
Clubs
Agenda
Contact
Senioren
HSB
Competitie
Wedstrijden
Online
Jeugd
Algemeen
Wedstrijden
Grand Prix
NK12
Schaakles
Rapidcyclus
Algemeen
Pomar - 7 dec.
HSV - 22 februari
HO - 14 maart
DD - 2 mei
SHTV - 13 juni
Archief
PK Veteranen
Algemeen
Deelnemers
Uitslagen en stand
Reglement
OPK 2020
Algemeen
Uitslagen
Deelnemers
Reglement
Nieuws
Van de voorzitter
Geschreven door Jean Paul Drenth   
02-01-2019

Namens het bestuur van de HSB wens ik u een voorspoedig 2019.

Graag benut ik deze mogelijkheid om een informatieve maar beknopte update te geven van de stand van zaken.

Het traditionele pakket aan toernooien loopt soepel. De nieuwe live borden geven hier een nieuwe dimensie aan, het is leuk en spannend om thuis de partijen via de website te volgen.

Jeugdactiviteiten worden bijzonder goed bezocht. De bezoekersaantallen van de Grand Prix cyclus zijn steeds hoger. Het Huttontoernooi liet zien dat de jeugd nationaal goed mee kan, toch een hele prestatie voor een relatief kleine bond zoals wij. De mogelijkheid om elektronisch te betalen is ook een duidelijke stap vooruit.

Met de invoering van de nieuwe KNSB competitie dit seizoen waren er veel wijzigingen in de opzet van de competitie. Geheel boven verwachting gaat dit geanimeerd en vrijwel probleemloos. De invoering van de nieuwe software om de standen bij te houden is verschoven naar mei, om een optimale overgang na te streven.

De website is nu duidelijk stabieler en biedt een veel degelijker platform dan voorheen. Ook plezierig voor het bestaande webteam dat de werkzaamheden niet steeds verwoest ziet worden. En dit geeft de tijd om aan de ontwikkeling van de nieuwe website te werken.

De nieuwe penningmeester Gerard Werkhoven is voortvarend aan de slag gegaan. Met een vernieuwde en sterk verbeterde boekhouding voldoet de bond weer aan de eisen, en is klaar voor de komende jaren. De financiële huishouding kan daarmee ook inzichtelijker, transparanter en exacter worden weergegeven. Planning en uitvoering van beleid wordt beter mogelijk. Om de belangen van de leden te waarborgen is een commissie gevormd die onafhankelijk verslag zal uitbrengen over dit proces.

Versterkt met nieuwe materiaalcommissaris Ton van der Zijden en een flinke doos met DGT 3000 klokken hopen wij het schaakleven weer optimaal te ondersteunen. Nu is ook de mogelijkheid van live borden erbij gekomen, met inregelaars van DSC. Dat wil zeggen dat de borden gebruikt kunnen worden zonder dat de organisator zelf die expertise nodig heeft.

Ook op het terrein van wedstrijdleiding en organisatie zijn er stappen gezet. André van der Weijde is beschikbaar om hierin het team te komen versterken. In de komende periode zal hij zich oriënteren welke activiteiten een rol voor hem kunnen hebben.

Velen hebben goede voornemens bij het ingaan van een nieuw jaar. In mijn geval is dat het vaker bezoeken van wedstrijden, toernooien, evenementen en clubs. Het afgelopen jaar ben ik teveel bezig geweest met bestuurlijke vernieuwing om hier nog ruimte voor over te houden. Nu veel werk gedaan is hoop ik regelmatig op verschillende plaatsen een kijkje te nemen.

In algemene zin is tastbaar vooruitgang geboekt om de bond modern en slagvaardig voor de dag te laten komen. Een gesmeerde machine, die het schaakleven in de regio stimuleert en faciliteert. Wij werken er aan door!

Veel succes en schaakplezier in het nieuwe jaar,

Jean Paul Drenth
Voorzitter Haagse Schaakbond

Artikel aangelegd op: 01-01-2019
 
© 2020 Haagse Schaakbond
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.