Haagse Schaakbond

Home
Clubs
Agenda
Contact
Senioren
HSB
Competitie
Wedstrijden
Online
Jeugd
Algemeen
Wedstrijden
Grand Prix
NK12
Schaakles
Rapidcyclus
Algemeen
Pomar - 7 dec.
HSV - 22 februari
HO - 14 maart
DD - 2 mei
SHTV - 13 juni
Archief
PK Veteranen
Algemeen
Deelnemers
Uitslagen en stand
Reglement
OPK 2020
Algemeen
Uitslagen
Deelnemers
Reglement
Nieuws
Themadag oa over ledenaantal van de KNSB
Geschreven door Koert ter Veen   
08-10-2005
HSB-forum
Zaterdag 8 oktober organiseren de beide voorzitters van de RSB en de HSB in opdracht van de KNSB een themadag. Een van de thema's is "ledenaantal".

Op de themadag is de HSB goed vertegenwoordigd. Penningmeester Jan Nienhuis en Promotievoorzitter Ruurd Kunnen vertegenwoordigen de HSB, Max van Herpen en Titus Hylkema zijn zo vriendelijk voor het verslag te zorgen, terwijl Koert ter Veen de dagvoorzitter is.

Bijgaand een van de notities die aan de orde komen.

Geef uw commentaar op het forum op de verschillende onderdelen.

LEDENAANTAL

Er zijn nogal wat invalshoeken van waaruit naar het ledenaantal kan worden gekeken, zoals aanbod, breedtesport en topsport. Deze aspecten komen op de ochtendzitting aan de orde.
Deze notitie spitst zich toe op elementen rondom het thema contributie.

Differentiatie
De Bridgebond heeft in een nota van de Commissie Contributie Differentiatie (2002) vastgesteld dat het profijtbeginsel aangaande de contributie slechts zou kunnen worden toegepast, en dan nog op zeer bescheiden wijze, in het geval van wedstrijdspelers en recreatiespelers.Voor wat betreft een onderscheid in contributie kunnen de volgende criteria in overweging worden genomen: wel of niet Schaakmagazine en wel of niet externe competitie.

VRAAG:

Is het blad een bindmiddel en daardoor een vast onderdeel van het lidmaatschap?

Mocht er besloten worden tot een differentiatie dan kan dat ook tussen wedstrijdspelers en recreanten, door bij wijze van voorbeeld een verschil van 10 euro in contributie. Uitgaande van de veronderstelling dat de totale contributieafdracht niet omlaag kan en ongeveer 80% van de leden aan de KNSB of regionale competitie meedoet zou voor deze groep de contributie met ongeveer twee Euro omhoog moeten.

VRAAG:

Wat is uw oordeel over een dergelijke scheiding in contributie en helpt het?

Schoolschaak
Op veel scholen wordt door leden en niet-leden schaakles gegeven.

VRAAG:

Is het mogelijk en gewenst om de leerlingen "tientjeslid" te maken?

VRAAG:

Wat krijgen ze daarvoor?

Seniorenschaak
In buurthuizen en bejaardencentra in de RSB wordt door met name ouderen, veelal overdag, onderling geschaakt.

VRAAG:

Komt dat ook in andere regio's voor?

VRAAG:

Is het mogelijk deze schakers "tientjeslid" te maken

VRAAG:

Wat krijgen ze daar voor?

Inzichtelijk maken van de kosten
Schaken is een van de goedkopere sporten en voor de meeste mensen die moeite hebben met de hoogte van de contributie zal gelden dat men waar voor zijn geld wil: "de bond doet niets voor ons, dus waarom zouden we er voor betalen" is een veel gehoorde reactie van recreatieschakers. Uit ervaringen blijkt dat het Limburgse stuk "25 redenen om schaaklid te worden" niet iedereen overtuigt.

VRAAG:

Komt het verschijnsel grijze leden in elke bond voor?

VRAAG:

Welke regionale bond voert hieromtrent een actief beleid?

VRAAG:

Hoe zou een dergelijk beleid verbeterd kunnen worden, cq eruit moeten zien

STELLING:

Wellicht helpt het als inzichtelijk wordt gemaakt hoe de ongeveer 60 Euro per jaar per lid dat de KNSB uitgeeft is verdeeld. Een indeling daartoe zou kunnen zijn:

Jeugd                                                                                                 ...

Topsport                                                                                            ...

Schaakmagazine en website                                                                ...

Trainingen en cursussen                                                                      ...

Breedtesport                                                                                      ...

Competitie                                                                                         ...

VRAAG:

Kunt u zich vinden in deze indeling?

 

Doorstroming van jeugd naar seniorencompetitie aan herijking toe?Zoals bij alle sportorganisaties het geval, is er bij de KNSB een groot verloop van jeugdige leden. In het verleden is daartoe een notitie opgesteld (zie de bijlage).

Is deze aan vernieuwing toe?

VRAAG:

Hoe houden we de jeugd langer vast?


Afdracht aan de landelijke bond
De afdracht aan de landelijke bond bij verschillende sportorganisaties is na een globaal onderzoek als volgt vastgesteld:.

 

Sport                           leden                      land. contr.            differentiatie

 

Volleybal                     130.000                      33                               wel

Bridgebond                  125.000                      20                               geen

Judobond                      55.000                      35,50                          geen

Basketbalbond   45.000                      30                               wel

Biljartbond                     40.000                      25                               nee

Roeibond                       27.000                      21                               geen

Honkbalbond                 24.000                      27                               wel

Dambond                        8.000                      25                               geen

 

Opmerkingen:

Onder differentiatie wordt verstaan dat men een contributieonderscheid maakt tussen wedstrijdsporters en recreanten.

Ongeveer 75 % van de Judobond is jonger dan 18 en draagt dus minder af aan het bondsbureau.

Het landelijk bureau van de Volleybalbond ontvangt 17 euro de rest is voor de districten.

Bij de Basketbalbond betalen recreatiesporters 10 euro aan het bondsbureau. Deze bond kent daarenboven een forse afdracht aan het rayon.

Bij de Biljartbond betaalt een lid nog 10 a 15 euro aan het district.

Het is onduidelijk of de leden van de Roeibond nog aan een district afdragen.

De leden van de  Honkbalbond hoeven geen districtscontributie te betalen. Recreanten betalen 11,70 per jaar voor het bondsbureau.

VRAAG:

Is de afdracht aan het bondsbureau van de KNSB van 32 euro aan de hoge kant?

VRAAG:

Is er een goede reden voor nader onderzoek of discussie over een wijziging?

Werkgroep ledenaantal.
Het bestuur van de KNSB benoemt een Werkgroep Ledenaantal die op 31 december 2007 wordt opgeheven.

De taak van deze werkgroep zal zijn, gehoord de discussie op de themadag en rekening houdend met alle aspecten en invalshoeken: het doen van aanbevelingen aan het KNSB bestuur gericht op het verhogen van het ledenaantal.

26 september 2005.

Artikel aangelegd op: 07-10-2005
 
© 2020 Haagse Schaakbond
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.